O nás

Terapeutické centrum pro děti

Sdílený terapeutický prostor Abaceda je společným projektem Lucie Škvorové, Kateřiny Jandáčkové a Kateřiny Čížkové. Spojilo nás nadšení pro terapeutickou práci a vize místa, kde bude dobře dětem i dospělým. A tak společně s dalšími skvělými terapeuty vznikla Abaceda.
Místo setkávání, přijetí a rozvoje.

Práce s dětmi

Naše práce s dětmi s vývojovými poruchami, problémy v oblasti komunikace, interakce nebo chování, vychází z metody prověřené více než 70 lety výzkumů – Aplikované behaviorální analýzy (ABA). Jedná se o vědu, která nás učí, jak s pomocí vhodně nastaveného prostředí a maximálně pozitivního přístupu zefektivnit proces učení. Její principy aplikujeme individuálním způsobem u každého klienta a vycházíme přitom z odborného vzdělání, praktických zkušeností z práce s rodinami, konzultací se zkušenými supervizory a naší filosofie.

Individuální přístup

Věříme tomu, že přístup ke každému dítěti musí být nanejvýš individuální. Základem naší práce je bezpodmínečně dobrý vztah mezi dítětem a terapeutem. Ze zkušenosti víme, že učení jde nejlépe tehdy, je-li zábavné a motivující. Každé dítě má potenciál k pokroku bez ohledu na diagnózu, věk či názory odborníků, které se mnohdy rozcházejí. Naším úkolem je nastavit program tak, aby byl zvládnutelnou výzvou pro dítě a současně pochopitelný a aplikovatelný pro rodinu. Věříme tomu, že největším odborníkem jste vždy vy – rodiče. Chceme vám předat nástroje, díky nimž můžete s dítětem pracovat co nejefektivněji také v přirozeném prostředí.

Terapeutická práce

Při terapeutické práci s jedinci a rodinami se věnujeme otázkám sebepoznání, seberozvoje, přijetí či zvládání náročné životní situace. Pomůžeme vám řešit aktuální problémy i dlouhodobě pracovat na spokojenějším životě.

Komu pomáháme

S čím se na nás obrátit

Rodiny s dětmi

Pomáháme rodinám s dětmi s autismem, dysfázií, ADHD i dalšími poruchami. Diagnóza však pro nás není primární a zabýváme se problémy v následujících oblastech: komunikace, nerovnoměrný rozvoj, sociální interakce, sebeobsluha, chování, hra.

Pomoc pro rodiče či sourozence

Víme, že potíže dítěte jsou náročné pro celou rodinu, naším klientem proto není pouze dítě, ale také rodiče či sourozenci. Při práci je nesmírně důležité, aby byl přístup k dítěti jednotný, pokud možno ze všech stran. Zásadní je pro nás proto spolupráce nejen s rodinou, ale i se všemi ostatními odborníky z okolí dítěte (školka, škola, lékaři, asistenti, terapeuti).

Terapie pro rodiny

Nabízíme také individuální terapii pro děti i dospělé v náročné životní situaci.

Forma spolupráce

Otevřeni jsme krátkodobé i dlouhodobé spolupráci. Konkrétní podobu spolupráce i metodický přístup zvolíme společně s vámi na základě osobního setkání. Program dětí konzultujeme s odborníky z oborů fyzioterapie, logopedie a ergoterapie. Služby poskytujeme v českém, anglickém a španělském jazyce.

Terapeuti

Kdo se o vás bude starat

Bc. Lucie Škvorová, BCaBA

ABA KONZULTANT, LEKTOR

Mgr. Kateřina Jandáčková

PSYCHOLOG, ABA KONZULTANT, LEKTOR

Mgr. Martina Fabianová, BCBA

PSYCHOLOG, ABA KONZULTANT

Bc. Viktorie Picková

ABA KONZULTANT

Mgr. Kateřina Slavíčková

Psycholog, ABA konzultant

Mgr. Kateřina Čížková, BCBA

EXTERNÍ SUPERVIZOR, PSYCHOLOG, TERAPEUT

Domluvte si konzultaci

Nechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám co nejdříve

Reference od bývalých klientů

Služby a ceník

ABA poradenství

Ceny zahrnují vstupní diagnostiku i průběžnou diagnostiku zhruba po 6 měsících, tvorbu programu, pravidelnou víceúrovňovou supervizi, průběžné úpravy programu

Individuální terapie

1200 Kč / 60 minut

 • Terapie zaměřená na učení dítěte.
 • Terapie zahrnuje 50 minut přímé práce (s dítětem či rodičem) a 10 minut práce s daty a programem.
 • Délku a frekvenci jednotlivých sezení nastavíme individuálně podle potřeb dítěte a vašich možností.

Skupinová terapie

1600 Kč / 90 minut

 • Nácvik komunikačních a sociálních dovedností s vrstevníky

V prostředí dítěte

1200 Kč / 50 minut

 • Konzultace/terapie v přirozeném prostředí dítěte (doma, ve školce, v dopravních prostředcích, ...)
 • Cena nezahrnuje náklady na dopravu terapeuta

Konzultace

1500 Kč / 60 minut

 • Vstupní (účast i s dítětem)
 • Jednorázová konzultace nad rámec terapie

Online

900 Kč / 50 minut

 • Online konzultace

Školení

Cena dle rozsahu školení

 • Úvodní školení pro rodiče
 • Školení pro pedagogy, asistenty, chůvy, ...
 • Školení "na míru" na konkrétní téma

Individuální terapie a psychologické poradenství

Dlouhodobá

900 Kč / 60 minut

 • Dlouhodobá terapie pro rodiče či dítě (bez metodiky ABA).

Rodinná

1200 Kč / 60 minut

 • Rodinná terapie

Jednorázová

1000 Kč / 60 minut

 • Jednorázová konzultace s psychologem